Trái Tim: Nhớ quá! Phải nhắn tin thôi! ^^
.
Lý Trí: Không được.
.
Trái Tim: Sao không được?
.
Lý Trí: Thôi đi, mình có là gì của người ta đâu! 😭
.
Trái Tim: mày mà nói nữa là tao ngừng đập bây giờ …
.
Lý Trí: Thôi thế nhắn đi, chứ mày ngừng đập thì tao sống kiểu gì.
.
Trái Tim: hihi … thế tao nhắn đây!
.
Lý Trí: khoan, đưa tao nhắn cho, không có tao … mày nhắn ngu lắm 🙂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here