Một thời gian dài tôi và nàng không liên lạc và tôi cũng đã tự tách mình khỏi cuộc sống ảo. Tôi thấy mình cần phát triển những điều đang và sẽ làm cho tôi và chính tương lai của tôi. Dù gì 40 tuổi tôi vẫn còn là một câu trai chưa vợ trai tráng với sức khoẻ và có đầy đủ những điều kiện để có thể phát triển bản thân – tôi hoàn toàn tự do ngay cả là trong ý nghĩ.

Thật tình cờ tôi nhận được mail một chương trình học chuyển tiếp lên thạc sĩ tại Pháp dành cho sinh viên hết năm 3 với kết quả tốt của trường đại học nổi tiếng ở Paris. Tôi xem hồ sơ giấy tờ online của tôi việc học đại học năm thứ 3 của tôi bên Bỉ ngành kiến trúc. Tất cả các môn học hiển hiện ra trước mặt tôi, những môn A+, A và các kết quả xuất sắc mà tôi đã dành được. Toàn người tôi rạo rực như tuổi 20 năm nào, khát khao được hoàn thiện tắm bằng đại học một cách xuất sắc. Tôi lại nhớ lại có lần nàng đã nói: Anh cố gắng học thật xuất sắc nhé!

Vậy là tôi quyết định đi học lại, bằng tất cả sục sôi nhiệt huyết nhất của tuổi 20, khát khao tri thức, khát khao ngành kiến trúc đầy đam mê của tôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here