Bill gate melinda
Bill gate melinda

Mình đọc được tin Bill gate và Melinda li hôn vài hôm nay.

Tại sao Bill và Melinda li hôn?

Cuộc li hôn của Bill và Melinda và Bill gate sẽ làm thay đổi thế giới như thế nào?

Mình hâm mộ Bill Gate ( đó là thần đồng máy tính mà mình nghe được hôì mình còn học lớp 9 gì đó. Từ lúc đó mình đã hình thành giấc mơ theo đuổi ngành học CNTT. Bill thì lại học Luật nhưng ông quá giỏi và làm nên một Microsoft, trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới.

Sau đó, mình được biết MeLinda là một kỹ sư máy tính, điều ấy làm mình thêm thần tượng cặp đôi ấy. Thêm nữa, họ đã làm rsất nhiều điều có ích, ở tỉnh nghèo của mình họ cũng tài trợ một thư viện máy tính. Quỹ Bill gate và Melinda vươn tới cả thị trấn nhỏ của mình nữa, thì mình nghĩ là quỹ của họ đã phủ khắp nơi trên trái đất này.

Điều ấy chứng tỏ họ đã làm được rất nhiều việc cho người khác, cho nhân loại. Nhưng nghe tin Bill và Melinda li hôn với một dòng thông báo ngắn gọn trên mạng xã hội. Mình không khỏi sốc. Nhưng cuộc li hôn đó lại càng chưứng mình những điều họ đã cố gắng bao nhiêu năm.

 • Bill và Melinda đã nuôi dạy 3 người con thật tốt trong 27 năm hôn nhân, tạo ra 3 con người trưởng thành hạnh phúc xuất thời thơ ấu.
 • Họ đã cùng nhau làm việc, cống hiến xây dựng không những một công ty CNTT phát triển nhất thế giới mà còn cả một quỹ nhân đạo đi khắp thế giới.
 • Bill Gate chưa một lần bị cho rằng có vấn đề với nhưng hành vi không chấp nhận trong hôn nhân, Anh ấy luôn uủng hộ vợ và làm những gì tốt nhất để hỗ trợ vợ.
 • Melinda đã chia sẻ những câu chuyện về anh ấy bằng cái nhìn khách quan nhất qua truyền thông, báo chí và phim tư liệu về Bill.
 • Bill Gate và Melinda chưa một lần chê bai vợ, chồng trên truyền thông báo chí, luôn nói về đối phương bằng nhưững gì văn minh nhất 27 năm hôn nhân.

Cuộc ly hôn của Bill Gate và melinda

cho thấy những can đảm của 2 con người đã có cuộc đời thành công và ảnh hưởng có thể xem là những người ảnh hưởng nhất thế giới!

Riêng với bản thân mình thì sự ngưỡng mộ về tài năng và lòng tốt của họ, không thay đổi, chỉ hơi tiếc và thương cho 2 ông bà ấy đã phải chịu đựng quá lâu cho một cuộc hôn nhân kéo dài đến 27 năm.

Bằng một cách nào đó,

cuộc li hôn giữa Bill Gate và Melinda

vẫn làm mình dấy lên một sự thương cảm cho người phụ nữ. Melinda dù thành công đến đâu, vẫn từng có một danh phận đó là vợ tỉ phú. Còn khi chấp dứt cuộc hôn nhân, bà là mẹ của 3 đứa con và là Melinda.

Why Bill and Melinda divorce?


How will Bill and Melinda’s divorce change the world?
I am a fan of Bill Gate who is a talented programmer I heard when I was in 9th grade. after that, I had a dream of pursuing an Information Technology major. Although Bill was studying Law again he was too good and Make a Microsoft, become the richest man in the world.

Also, I headed that Melinda is a computer engineer, which makes me idolize the couple. In addition, they have done a lot of useful things; in my poor province, they also sponsor a computer library. Bill Gate Fund and Melinda reach out to my small town as well; I think their fund has spread all over this earth.

This proves that they have done a lot of things for others, for humanity. But the news about Bill and Melinda’s divorce with a brief message on social media. I couldn’t believe it and was shocked. But that divorce only proved what they had tried for many years.

 • Bill and Melinda have raised 3 children in 27 years of marriage, creating 3 happy adults from childhood.
 • They have worked together, dedicating themselves to building not only the most developed IT company in the world but also a humanitarian fund going around the world.
 • Bill Gates has never been once said to have a problem with unacceptable behavior in marriage. He always favors his wife and does his best to support her.
 • Melinda has shared his stories with the most objective view through the media, newspapers, and documentaries about Bill.
 • Bill Gate and Melinda have never once disparaged her husband and wife on the media, always talking about each other as the most civilized 27 years of marriage.
 • The divorce of Bill Gate and Melinda shows the courage of two people who have had a successful life, and the influence can be considered as the most influential people in the world!
 • As for myself, the admiration for their talent and kindness has not changed, only a little regret and pity for the two grandparents who have endured so long for a marriage that lasted 27 years.
 • Somehow, the divorce between Bill Gate and Melinda still made me aroused a lot of sympathy for the woman. No matter how successful Melinda is, she still has a reputation as the billionaire’s wife in the past. When she finished the marriage, she was the mother of three and Melinda.

🙁 I don’t know, But after everything, I really think about Melinda more than Bill Gate!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here