Bao nhiêu năm bình yên quên nỗi nhớ

Giờ bỗng dưng về khuấy động tim mình?

Còn dư âm mà bỗng nhiên thấy sợ

nhớ thêm nhiều rồi cũng lại lặng thinh…

Vũ.

29.11.2020