Một cảm xúc

Một chiều buồn, ôi một chiều buồn…

Hóa ra người chưa gặp đã muốn thương

Có lẽ nàng không biết những vấn vương..

Ta mang theo cả một chặng đường dài.

Có gặp ai trọn đời?

Một lần thôi hay trăm lần nữa?

Xin cho đi một điều thôi thăm hỏi

Những câu thơ viết chếnh choáng men đời.

Có lẽ người không biết,

Vì đâu ai đã nói?

Lời thương yêu vội vã nói trên môi.

Có lẽ người không biết..

Đường xa thế, ta đi chỉ một mình.

Không ai cùng nên đau đáu nỗi đơn côi.

Có ai biết, một lời như lửa ấm

Sưởi ấm lòng người, đâu sớm sẽ phôi pha?

Có ai biết, đời ta đâu có biết?

Ngắn hay dài, sớm hay muộn?

Có lẽ nào chỉ một cảm xúc thôi?

Có ai biết nào ta đâu có biết…..

– Tư Phong – 6/10/2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here