Có cái gì như điều mới lại

Vạn Vật yên, tâm cũng bình yên

Nét vui buồn chỉ vài ba chấm phá

Đến hay đi là hai chữ tuỳ duyên

Không trăn trở, âu lo, phấp phỏng

Không giận hơn, yêu ghét, hơn thua

Sau khoảng lặng là vô vàn khoảng rỗng

Chiếc là trên tay đủ sắc bốn mùa

Ngày ngắn lại đêm như không có

Mỗi bước đi thêm chút ngỡ ngàng

Sông không sóng và chiều im gió

Nơi cuối trờ lặng lẽ nửa vầng trăng

Điều mới lạ

PGS – NG Ưu Tú Trần Hữu Tá – Bút Danh: Diệu anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here