Nàng thì đẹp nên cướp lòng Quân tử

Phách anh hùng không qua được ải Mỹ Nhân

Cứ hỏi lòng sao một phen oán thán

Trách riêng mình mang thân phận lầm than,

Qua cơn bão bùng, quay về ta mới thấy,

Dốc can trường, người cũng cần ủi an,

Cô gái cười, kể quân tử nặng tình nhân,

Riêng lòng tiêng một kể tự buồn vui,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here