Tháng Sáu 19, 2024
Home Cuộc sống

Cuộc sống

Công việc và suy nghĩ

Sau nhiều tháng đọc về các nghiên cứu trong ngành mạng, mình được chính thức trường đại học Nayoga gửi thư để hoàn thiện các thủ tục làm nghiên cứu ở trung tâm công nghệ thông tin, mình sẽ nghiên cứu sau tiến sĩ về chủ đề tối ưu hoá mạng máy tính. Mình đã đọc các bài báo...

Không tên

Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ hình như là tên của một bài hát, vì nó nghe rất quen nhưng mình lại viết ra như là của mình. Đôi khi mình viết một vài thứ như là của mình. Đã gần nửa tháng mình không đi Hà Nội dù mấy tuần trước gần như tuần nào mình cũng đi...