Tháng Bảy 16, 2024
Home Federated Learning

Federated Learning

Federated Learning – Học Liên kết

“Friends don’t spy; true friendship is about privacy, too.” Stephen King, Hearts in Atlantis (1999) Vấn đề bảo mật trong học sâu Hiện tại, như bạn đã biết rõ, học sâu, là một lĩnh vực con của học máy, là tất cả về học từ dữ liệu....