Học lập trình online

Học lập trình Python Online

Lập trình là gì

Học lập trình python cơ bản

Mình đã dạy gần xong khóa học lập trình AI cho một bạn học sinh khá thông minh. Và mình muốn lưu giữ lại những bài giảng online để nhiều bạn có thể học về lập trình hơn, đặc biệt là học lập trình với ngôn ngữ python – một ngôn ngữ mà theo mình rất ưu việt so với tất cả các ngôn ngữ học lập trình khác. Mình đã học C++, C, Java…nhưng python là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên và nó mạnh giống như các ngôn ngữ khác. Đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học dữ liệu…Và trong bài giảng của mình, mình cũng sử dụng ngôn ngữ python để làm sever, làm web nữa ( sử dụng Flask ). Và nó thực sự rất tuyệt để thực hành lập trình.

Đây sẽ là Playlist bài giảng, mình sẽ update dần dần nếu như có nhiều thời gian hơn..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here