Tháng Sáu 19, 2024
Home Hệ thống khuyến nghị AI

Hệ thống khuyến nghị AI

Lọc cộng tác là gì Lọc cộng tác là một kỹ thuật có thể lọc ra các mục mà người dùng có thể thích trên cơ sở phản ứng của những người dùng tương tự. Nó hoạt động bằng cách tìm kiếm một nhóm lớn người và tìm một nhóm người dùng nhỏ hơn có thị hiếu tương...
DKN ( Deep Knowledge-Aware Network là một mô hình học sâu kết hợp thông tin từ biểu đồ tri thức để đề xuất tin tức. Cụ thể, DKN sử dụng phương pháp TransX để học biểu diễn đồ thị tri thức, sau đó áp dụng mô hình CNN, đặt tên là KCNN, để kết hợp các thực...