Tháng Hai 23, 2024
Home Hệ thống khuyến nghị AI

Hệ thống khuyến nghị AI

DKN ( Deep Knowledge-Aware Network là một mô hình học sâu kết hợp thông tin từ biểu đồ tri thức để đề xuất tin tức. Cụ thể, DKN sử dụng phương pháp TransX để học biểu diễn đồ thị tri thức, sau đó áp dụng mô hình CNN, đặt tên là KCNN, để kết hợp các thực...