Tháng Năm 28, 2024
Home Triết học Ohso

Triết học Ohso

Tình yêu

Lâu lắm rồi lại tìm được một bài viết hay về tình yêu từ nhà triết học Osho, có lẽ mình đã lớn rồi - hay già rồi sao? 30 tuổi cái tuổi lẽ phải đủ độ chín về tình yêu thì mình lại là người yếu mềm và cảm thấy chưa bao giờ hiểu về...