Có những ngày nằm bệnh


Thấy đời là viễn vông
Trên ga tàu đi đến
Người tan vào mênh mông

Có những khi một bóng


Đồng hành với cơn đau
Mới hiểu ra đời sống
Người ta cần có nhau

Có những… và có những…
Xem ra chẳng có gì
Điều tưởng như hờ hững
Động lòng ta lắm khi…

Có những câu thề thốt
Chưa dài đã chia phôi
Có những tình không hứa
Mà chờ nhau cả đời

Có những ngày nằm đau
Nắng nhân gian cũng lạnh
Lòng chỉ muốn sống sao
Không để ai vướng bận

Có lúc và… có lúc…
Muốn làm chim thiên di
Ra đi không ân hận
Nhẹ căn phần… Bay đi.

-Ngô Tịnh Yên-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here