Cuốn sách khả nổi tiếng về lĩnh vực học máy cho bạn nào mới bắt đầu học và tìm hiểu về học máy Machine Learning của Tom MithChell. Tất cả các chương đều là lý thuật về giải thuật rất hay và cơ bản về học máy.

Nội dung cuốn sách gồm các chương sau:

Giới thiệu

Mô hình học tập

Cây quyết định

ANN- mạng thần kinh đơn giản

Đánh giá mô hình học máy

Phương pháp học Bayesian

Lý thuyết tính toán máy tính

….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here