Tháng Bảy 16, 2024
Home Deep learning

Deep learning

How to build your career in AI Làm sao để xây dựng nghề nghiệp của bạn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Đây là cuốn sách của thầy Andrew là Founder của Coursera nền tảng học trực tuyến cũng là người giảng dạy rất nhiều khoá...
Mình sẽ trích dẫn ở đây quan điểm của thầy Andrew về ChatGPT công cụ học máy đang được cho là trấn động giới nghiên cứu AI gần đây. Playing with ChatGPT, the latest language model from OpenAI, I found it to be an impressive advance from its predecessor GPT-3. Occasionally it says...
"Tình bạn thực sự cũng là một sự riêng tư" - Stephen King, Hearts in Atlantis (1999) Vấn đề bảo mật trong học sâu Học sâu (và các công cụ cho nó) thường có nghĩa là bạn có quyền truy cập vào dữ liệu đào tạo của...
Lọc cộng tác là gì Lọc cộng tác là một kỹ thuật có thể lọc ra các mục mà người dùng có thể thích trên cơ sở phản ứng của những người dùng tương tự. Nó hoạt động bằng cách tìm kiếm một nhóm lớn người và tìm một nhóm người dùng nhỏ hơn có thị hiếu tương...
Gần đây chủ đề AI và lập trình ứng dụng di động khá hot. Vì vậy, mình muốn chia sẻ với các bạn cách xây dựng ứng dụng ứng dụng AI trên di động. Chuẩn bị Model Chúng tôi sẽ sử dụng mô hình ResNet18 được đào tạo trước cho hướng dẫn...
giới thiệu về học máy
Trong chuỗi bài viết về Deep learning, bài đầu tiên này mình sẽ khái quát về các kiến thức về Machine learning hay còn gọi là học máy. Nghiên cứu Deep learning được coi là một phần nghiên cứu trong lĩnh vực học máy.