Tháng Năm 23, 2024
Home Học máy cơ bản

Học máy cơ bản

Trong các mô hình học máy có khá nhiều cách phân loại, trong đó có một cách phân loại là mô hình có tham số và mô hình không có tham số (Parametric và Non parmetric) Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau của 2 dạng mô hình...
Định lý Bayes cung cấp nguyên tắc để tính xác suất có điều kiện. Nó là một phép tính tưởng chừng đơn giản, mặc dù nó có thể được sử dụng để dễ dàng tính toán xác suất có điều kiện của các sự kiện mà trực giác thường thất bại.
Tổng quan về Giải thuật cây quyết định Giới thiệu cây quyết định Cây quyết định là một công cụ đưa quyết định sử dụng cấu trúc cây biểu đồ luồng có thể gọi là model của những quyết định và những kết quả tích cực, bao gồm, đầu...
làm sao để bạn biết những cây hải đường này có tầm quan trọng như nhau? ...
Thuật toán Naive Bayes Bayesian là một giải thuật dựa trên phép toán xác xuất. Chúng có thể dự đoán tỷ lệ thuộc lớp nào đó, giống như tỷ lệ mà cái mà mẫu thuộc về trong lớp. Giải thuật Bayesian dựa trên lý thuyết Bayes. Naive Bayes dược xem như là ảnh hưởng của...