Từ khi máy tính được phát minh, chúng ta luôn đặt câu hỏi là chúc có thể học không? Nếu chúng ta có thể làm một chương trình để cho máy tính học thì nó có thể tự động cải thiện thông qua các các kinh nghiệm. Tưởng tượng rặng máy tính có thể học các đơn thuốc và giúp bác sĩ hoặc bệnh nhân có thể đưa ra phương án tối ưu nhất hay có thể làm một phẩn mềm trợ lý để có thể tìm giúp người dùng những tin tức tích cực để động vào mỗi buổi sáng. Và sự hiểu biết hơn về máy học có thể khiến chúng ta cũng hiểu hơn về khả năng học tập của con người…

Học máy có thể nói là một vấn đề đa ngành, nó là sự giao thoa nghiên cứu từ rất nhiều lĩnh vực:

Trí tuệ nhân tạo

Xác xuất và thống kê

Lý thuyết điều khiển,

Lý thuyết thông tin

Triết học

Khoa học thần kinh

..và rất nhiều lĩnh vực khác nhau

Bài viết này dựa trên chương đầu tiên cuốn sách Machine Learning của tác giả Tom Mitchell

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here